Prace konserwatorskie nagrobków i posadzki w katedrze łacińskiej (Lwów) oraz sarkofagów w kościele w Haliczu (etap IV) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie nagrobków i posadzki w katedrze łacińskiej (Lwów) oraz sarkofagów w kościele w Haliczu (etap IV)

2020

Projekt polegał na przeprowadzeniu prac konserwatorskich i konserwatorsko-rekonstrukcyjnych na Ukrainie przy następujących obiektach:

  • nagrobek arcybiskupa Ferdynanda Kickiego (kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego w katedrze łacińskiej we Lwowie);
  • nagrobek arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego (kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego w katedrze łacińskiej we Lwowie);
  • relikwiarze bł. Jakuba Strzemię i św. Faustyna (kościół parafialny pw. bł. Jakuba Strzemię i św. Hipolita w Haliczu).

 

Prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne przy nagrobkach abp. F. Kickiego i W.H. Sierakowskiego w kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego objęły odtworzenie płyt inskrypcyjnych. W przypadku tablicy inskrypcyjnej abp. Sierakowskiego przeprowadzono pełną konserwację z rekonstrukcją inskrypcji poprzez uzupełnienie odpowiednio dobranymi zaprawami i kitami. Tablica inskrypcyjna Abp Kickiego została zrekonstruowana jedynie w obrębie inskrypcji.

Przed rozpoczęciem prac projekt uzyskał pozytywną opinię Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.


Beneficjent: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Wartość dofinansowania: 220 000 zł