Prace konserwatorskie na cmentarzu Janowskim we Lwowie (etap II) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie na cmentarzu Janowskim we Lwowie (etap II)

2018-2020

Celem projektu była kontynuacja prac konserwatorskich na cmentarzu Janowskim we Lwowie, które zostały rozpoczęte w 2018 r. z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu systematycznie udaje się przywracanie wartości artystycznych, historycznych oraz symbolicznych tego miejsca.

W tym roku zrealizowany został II etap prac konserwatorskich przy dwóch grobowcach, tj. rodziny Dzięgielowskich oraz przy grobowcu rodziny Tomaszewskich, sygnowanych przez kamieniarza Henryka Periera. W wyniku przeprowadzonych prac przywrócono świetność grobowcom.

Cmentarz Janowski jest drugim, po Łyczakowskim, pod względem wielkości zachowanym cmentarzem na terenie Lwowa. Jest to miejsce pochówku wielu zasłużonych dla miasta, jego kultury, edukacji i funkcjonowania osób. Spoczywają tu również polscy żołnierze. Wśród najznamienitszych obiektów są grobowce: rodziny Dzięgielowskich z płaskorzeźbą ,,Droga do wieczności” Teobalda Orkasiewicza, nagrobki z warsztatu Karola Pereira czy też groby z zakładu kamieniarsko-rzeźbiarskiego Władysława Korzewicza i Ludwika Tyrowicza.


Beneficjent: Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich

Wartość dofinansowania: 78 500 zł