Prace konserwatorskie kruchty zachodniej w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie kruchty zachodniej w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac konserwatorsko-technologicznych kruchty zachodniej będącej pierwszym pomieszczeniem w wejściu głównym do Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Wnętrze kruchty dekorowane sztukatorsko oraz polichromowane znajduje się obecnie w bardzo złym stanie. Celem działań konserwatorskich jest zahamowanie procesu niszczenia artystycznego wystroju pomieszczenia oraz degradacji jej zabytkowej substancji.


Wartość dofinansowania: 57 000 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej