Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Modlitwa w Ogrójcu" z Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Modlitwa w Ogrójcu" z Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego

Obraz Modlitwa w Ogrojcu eksponowany był w ołtarzu Przemienienia Pańskiego usytuowanego na zamknięciu nawy południowej katedry łacińskiej we Lwowie. Oba obrazy w tym ołtarzu malował Józef Chojnicki: w polu obraz Przemienienie, olej / płótno, 1775, a na zasuwie – Chrystus w Ogrojcu, olej / płótno, 1775. Obecnie, ze względu na stan zachowania, obraz pozostaje wyjęty z ołtarza i przechowywany jest w zakrystii katedry.

Stan zachowania dzieła, będącego przedmiotem projektu, był wyjątkowo zły. Konieczne prace konserwatorskie i restauratorskie polegały na powstrzymaniu dalszej destrukcji obiektu oraz stabilizacji warstw technologicznych oryginału poprzez poprawienie ich właściwości mechanicznych, a także przywrócenie obrazowi wartości artystyczno-estetycznych, odbioru estetycznego, które zostały zaburzone na skutek dramatycznych uszkodzeń. Po wykonaniu wszelkich koniecznych prac dzieło umieszczone zostanie w pierwotnym miejscu tj., na zasuwie w ołtarzu Przemienienia Pańskiego.


Beneficjent: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa

Wartość dofinansowania: 79000 zł