Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy polskich zabytkach w Raszkowie Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy polskich zabytkach w Raszkowie

2020

Projekt polegał na przeprowadzeniu kolejnych prac konserwatorskich na katolickim cmentarzu Polskim w Raszkowie (kontynuacja wcześniejszych działań finansowanych przez MKiDN).

W latach ubiegłych na cmentarzu przeprowadzono wizje lokalne i komisje konserwatorskie, w trakcie których wyselekcjonowano najbardziej wartościowe nagrobki wymagające kompleksowej renowacji ‒ bezcenne pod względem formy artystycznej i wartości historycznej.

W 2020 r. konserwacji i restauracji podany został obiekt, który składa się z prostopadłościennej podstawy wykonanej w czterech fragmentach z lokalnego wapienia. Na jego podstawie usytuowana jest kolumna (baza kolumny to prostopadłościan wpisany w kwadrat). Na jej dole wyrzeźbiono prosty półwałek mający sugerować integralny element bazy. Kapitel nagrobka opracowany został bardzo skromnie z zastosowaniem najprostszych układów profili, częściowo zachowany, ale z dużą liczbą ubytków. Kolumnę zwieńcza marmurowy gazon odróżniający się poziomem wykonania warsztatowego od wapiennych elementów. Przy wstępnych oględzinach nie stwierdzono obecności inskrypcji.

Obiekt jest jedynym tak oryginalnym przykładem rozwiązania formy nagrobka odnalezionym na cmentarzu Polskim w Raszkowie. W celu zatrzymania procesów destrukcyjnych oraz przywrócenia pierwotnych, artystycznych walorów kompozycyjnych wykonana została pełna konserwacja i restauracja nagrobka wraz z rekonstrukcją utraconych elementów.

Na stronie beneficjenta znajduje się film pokazujący cmentarz z góry.


Beneficjent: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Wartość dofinansowania: 50 000 zł