Odbudowa zakrystii kościoła pw. św. Michała Archanioła w Rawie Ruskiej Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Odbudowa zakrystii kościoła pw. św. Michała Archanioła w Rawie Ruskiej

2020

W ramach projektu zrealizowano: prace studyjne, ekspertyzy i prace projektowe (opracowanie programu funkcjonalnego z wytycznymi konserwatorskimi dla zakrystii oraz opracowanie projektu budowlanego odbudowy zakrystii z kosztorysem); roboty budowlane rewitalizacyjne przy zakrystii w stanie surowym (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty murowe zakrystii, wieńce, wykonanie dachu z pokryciem dachówką ceramiczną i obróbkami blacharskimi). Rezultatem jakościowym projektu będzie przywrócenie kościoła do stanu właściwego.

Projekt był kolejnym etapem renowacji zabytkowego polskiego kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca w Rawie Ruskiej na Ukrainie. Barokowy, jednonawowy kościół, ze skromną fasadą, wybudowano w latach 1700–1776. Ufundowany został przez kasztelana bełskiego Jerzego Rzeczyckiego i Józefa Głowińskiego. W 1738 r. do kościoła i klasztoru zaprojektowanego przez Pawła Fontanę wprowadzili się reformaci, którzy osiedlili się w Rawie w latach dwudziestych XVIII w. Barokowe ołtarze w kościele wykonane zostały przez Sebastiana Wolskiego i Tomasza Grońskiego, natomiast barokowe XVIII-wieczne freski – przez Jana Ptaszkowskiego. Konwent skasowany został w końcu XVIII w. przez Austriaków. Po drugiej wojnie światowej kościół zamieniono na magazyn. W 2000 r. zabytek przekazano rzymskim katolikom, obecnie opiekę nad nim sprawują franciszkanie. Kościół wymaga jednak gruntownego remontu.


Beneficjent: Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

Wartość dofinansowania: 150 000 zł