Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej w Bołszowcach na Ukrainie - polichromia etap V Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej w Bołszowcach na Ukrainie - polichromia etap V

Dekoracja malarska kościoła w Bołszowcach powstała podczas jego przebudowy przedsięwziętej przez ks. Antoniego Barnabę Jabłonowskiego przed koronacją cudownego obrazu w 1777 r., o czym świadczy herb z inskrypcją "ORNAVIT" umieszczony ponad iluzjonistycznie malowanym obrazem "Cud Eliasza". Zniszczenia malowideł podczas I wojny światowej,  konserwacja i ponowne zniszczenia za czasów sowieckich, praktycznie uniemożliwiają analizę stylistyczną. Malowidło " Św. Jan od Krzyża" jest jednym z trzech scen namalowanych pod chórem, przy wejściu do kościoła. W części północnej przedstawiono "Św. Jana od Krzyża" w części środkowej Pokutę św. Piotra, natomiast w części południowej "Pokutę Marii Magdaleny". Dwa ostatnie malowidła zostały już odrestaurowane, pozostał tylko "św. Jan od Krzyża".

W czasie prac, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zachowanych fragmentów malowidła okazało się, że tematem przedstawienia nie jest „św. Jan od Krzyża”, a „św. Maria Egipcjanka”, która jest wizerunkiem analogicznym, bliskim ikonograficznie „św. Marii Magdalenie” umieszczonym w przeciwległym przęśle sklepienia arkad pod chórem.


Wartość dofinansowania: 53000 zł

Beneficjent: Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)