Ochrona dziedzictwa kulturowego dawnego województwa ruskiego Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Ochrona dziedzictwa kulturowego dawnego województwa ruskiego

2020

Zadanie obejmowało działania przy cennych obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego na terenie dawnego województwa ruskiego, których stan wymagał pilnych prac konserwatorskich mających charakter ratunkowy.

Konserwacją objęto:

  • figurę św. Floriana autorstwa Piotra Wójtowicza na dawnym budynku straży pożarnej we Lwowie;
  • manierystyczny portal kaplicy przykościelnej kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju wraz z pamiątkową płytą Tadeusza Kościuszki;
  • nagrobki Andzi Kuryłowiczówny, Leonardy Chorzemskiej i Eugenii z Łysych Jung na zabytkowym cmentarzu w Złoczowie.

Beneficjent: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Wartość dofinansowania: 348 000 zł