Mickiewicziana i numizmaty w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu ‒ opracowanie i upowszechnianie cyfrowych kolekcji Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Mickiewicziana i numizmaty w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu ‒ opracowanie i upowszechnianie cyfrowych kolekcji

2020

Efektem projektu jest przygotowanie cyfrowych wizerunków dwóch kolekcji ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu (BPP) oraz ich udostępnienie w Internecie.

Pierwsza z nich to kolekcja po Adamie Mickiewiczu i jego bliskich, tzw. mickiewicziana (przedmioty pamiątkowe codziennego użytku, biżuteria). Stanowi ona część kolekcji zlokalizowanego w BPP Muzeum Adama Mickiewicza (sfotografowanej dotychczas w 75%). Druga to kolekcja numizmatów (medale, medaliony i monety).

Obie kolekcje stanowią cenne zespoły w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Ich udostępnienie online posłuży celom poznawczym, badawczym, wystawienniczym i popularyzatorskim.


Beneficjent: Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu

Wartość dofinansowania: 25 000 zł