Kościół oo. franciszkanów pw. św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie. II etap prac konserwatorskich polichromii prezbiterium Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Kościół oo. franciszkanów pw. św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie. II etap prac konserwatorskich polichromii prezbiterium

Obiekt jest przejawem wysoko rozwiniętej kultury artystycznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ściśle związanej z zachodnimi ośrodkami cywilizacji i sztuki europejskiej. Zachowane dekoracje malarskie pochodzą z XVI-XVIII wieku, są świadectwami aranżacji wnętrza w okresie ponad 200 lat.

W ramach projektu przeprowadzony został II etap prac konserwatorskich polichromii ściennych południowej ściany prezbiterium kościoła pw. św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie na Litwie. Kontynuowane były prace techniczne polichromii w prezbiterium w zakresie technicznego opracowania muru i wypraw, usunięcia wypraw cementowo-wapiennych oraz adaptacja i scalenie technologiczne wypraw historycznych.


Wartość dofinansowania: 214 000,00 zł

Beneficjent: Fundacja Promocji Sztuk