Konserwacja zespołu obiektów na podłożu papierowym ze zbiorów artystycznych Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Konserwacja zespołu obiektów na podłożu papierowym ze zbiorów artystycznych Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu

Projekt obejmował pełną konserwację zespołu 84 litografii Jana Nepomucena Lewickiego (1795 – 1871), polskiego rytownika, malarza i rysownika, działającego w Paryżu dokąd wyemigrował po Powstaniu Listopadowym, ponieważ za udział w powstaniu groziło mu aresztowanie. Konserwacji zostały poddane litografie czarno-białe i kolorowe pochodzące z albumu graficznego Les costumes du peuple polonais (71 obiektów) i luźne ryciny z innych albumów (13 obiektów). Na rycinach przedstawione są pary w historycznych strojach ludowych i szlacheckich z różnych regionów Polski, umundurowanie wojsk, a także obyczaje i obrządki ludowe. Litografie mają wysoką wartość artystyczną, ale nie mogą być eksponowane ze względu na zły stan zachowania.

Biblioteka Polska w Paryżu jest jedną z najstarszych i najbogatszych w zbiory instytucją poza granicami kraju. Została założona w 1838 roku przez polskich emigrantów przybyłych do Francji po upadku powstania listopadowego. W 1839 roku opiekę nad Biblioteką objęło Towarzystwo Historyczno-Literackie. Zbiory Biblioteki są ogromne i prawie nieznane polskiemu odbiorcy.


Beneficjent: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wartość dofinansowania: 29 960 zł