Konserwacja dwóch drewnianych konfesjonałów z XVIII wieku w Lwowskiej Katedrze Obrządku Łacińskiego (3 etap)  Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Konserwacja dwóch drewnianych konfesjonałów z XVIII wieku w Lwowskiej Katedrze Obrządku Łacińskiego (3 etap) 

Projekt obejmuje konserwację dwóch osiemnastowiecznych konfesjonałów, które znajdują się w nawach bocznych Bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra Łacińska). Zabytkowe konfesjonały są obiektami na bieżąco użytkowanymi, w związku z czym są już mocno zniszczone. Wymagały podjęcia działań konserwatorskich mających na celu przywrócenie ich walorów artystycznych, ale także wzmocnienia konstrukcji.

Prace wpisują się w kompleksowe projekty konserwatorskie realizowane w katedrze lwowskiej, których celem jest zachowanie i zabezpieczenie zabytkowego wyposażenia tego cennego obiektu kultury polskiej we Lwowie.


Zabytkowe konfesjonały z XVIII wieku należą do wyposażenia, które wypełniło wnętrza katedry dzięki zaangażowaniu abpa Wacława Hieronima Sierakowskiego. Usytuowane są w nawach bocznych przy ścianach pomiędzy arkadami kaplic. Zostały wykonane przez stolarzy i snycerzy lwowskich tj. Lisowskiego w roku 1776 oraz Pisaka i Seredyńskiego w latach 1777-1778. Drewniane konfesjonały mają bogatą dekorację ornamentalną (rocaille) oraz złocone rzeźby przedstawiające popiersia świętych i figurki aniołków. Ze względu na nieprzerywalne użytkowanie, pogorszeniu uległa ich funkcjonalność oraz rozpoczął się proces niszczenia drewna. W latach 2018 i 2019 poddano zabiegom konserwatorskim dwa pozostałe (razem są cztery zabytkowe) konfesjonały. 


Prowardzone prace obejmują: inwentaryzację elementów konfesjonałów; wstępne oczyszczenie powierzchni; wprowadzenie środków grzybo i pleśniobójczych; zabezpieczenie warstw technologicznych; demontaż elementów konstrukcyjnych; oczyszczenie odwrocia elementów; oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń organicznych, brudu i kurzu; wzmocnienie struktury drewna z zastosowaniem preparatu zwalczającego drzewojady; zespolenie poprzez sklejenie pękniętych, rozklejonych drewnianych elementów konfesjonałów; naprawę konstrukcji konfesjonałów łącznie z wymianą elementów niespełniających parametrów konstrukcyjnych; naprawę elementów mechanicznych tj. zamków, zawiasów; wymiana instalacji elektrycznej; usunięcie wtórnych warstw interwencji. Rezultatem będzie pełna konserwacja, będących przykładem lwowskiego rzemiosła stolarsko-snycerskiego końca XVIII w., konfesjonałów w zakresie ich sprawności technicznej oraz przywrócenie walorów artystycznych.Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
90 000 zł