Fill 1 Copy Created with Sketch.

Wyniki naboru do programu grantowego MKiDN

Informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru wraz z rozpatrzonymi odwołaniami na realizację projektów w 2020 r. w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

Program grantowy „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” od 2020 r. nadzorowany jest przez Instytut POLONIKA. Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Wyniki naboru wraz z odwołaniami opublikowano na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.