Fill 1 Copy Created with Sketch.

Ogłoszono programy dotacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów MKiDN na rok 2020. Ich celem jest wspieranie rozwoju kulturalnego, edukację artystyczną, działalność wydawniczą oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. O dofinansowanie, w ramach programów, mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

W 2020 roku instytucją zarządzającą programem „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” został Instytut POLONIKA. Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Termin składania wniosków w naborze upływa 29 listopada 2019 roku.