Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Obrazy polskich twórców na wystawie w Chicago

W ramach obchodów 80-lecia Wystawy Światowej, która odbyła się w 1939 rw Nowym Jorku, Instytut POLONIKA przeprowadził renowację 30 obrazów polskich twórców. Dzieła znajdujące się w zbiorach Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago zostały zaprezentowane podczas wystawy „Polish Imagination – The World of Tomorrow. Polish Pavilion at the 1939-1940 New York World’s Fair”, którą można podziwiać w Chicago od 11 października tego roku do 10 maja 2020 roku.

Projekt  konserwacji obrazów Instytut POLONIKA rozpoczął się w 2018 roku we współpracy z Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago. Prace konserwatorskie przeprowadzone przez konserwatorów z Parma Conservations obejmowały szereg działań przywracających obrazom ich dawny blask, m.in. oczyszczenie lica obrazów z kurzu i pożółkłego werniksu, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej, naciągnięcie na nowe krosna, naprawę konstrukcji ram, ponowne oprawienie i zabezpieczenie przed zniszczeniami w przyszłości. Wśród odnowionych obrazów można znaleźć dzieła Olgi Boznańskiej, Stanleya Appenzellera, Stanisława Borysowskiego, Leonarda Pękalskiego, Czesława Rzepińskiego, Michaliny Krzyżanowskiej, Tadeusza Cieślewskiego, Andrzeja Pronaszki, Zygmunta Radnickiego, Stanisława Grabowskiego i Ireny Pokrzywnickiej. Konserwacji została poddana również drewniana polichromowana rzeźba „Pejzaż miasta” nieznanego autora.

Odnowione dzieła sztuki można podziwiać na wystawie czasowej „Polish Imagination – The World of Tomorrow. Polish Pavilion at the 1939-1940 New York World’s Fair” w Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago od 11 października 2019 r. do 10 maja 2020 r.