Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kolejny tom katalogu opisu cmentarzy w dawnym powiecie tarnopolskim

Ukazał się kolejny tom opisujący wyniki inwentaryzacji cmentarzy z polskimi nagrobkami w dawnym powiecie tarnopolskim (Ukraina).

W katalogu zostały opisane efekty prac zrealizowanych w ramach wieloletniego projektu, który finansowany jest ze środków Senatu RP i programu MKiDN (2017 r.) oraz Instytutu POLONIKA (2018 r.). Projekt realizowany jest przez historyków sztuki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy wraz ze studentami wykonują prace dokumentacyjne, poznając dziedzictwo kulturowe zachodniego Podola. Projekt ma więc podwójnie pozytywny efekt – materialną dokumentację polskiego dziedzictwa za granicą oraz edukację studentów.