Inwentaryzacja cmentarzy i grobów polskich na Ukrainie | POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Inwentaryzacja cmentarzy i grobów polskich na Ukrainie

W 2018 r. prowadzono inwentaryzację cmentarzy w dwóch regionach na Ukrainie: dawny powiat tarnopolski i dawny powiat jaworowski.

Prowadzone przez Instytut Polonika prace inwentaryzatorskie cmentarzy znajdujących się na terenie Ukrainy są kontynuacją działań prowadzonych w ubiegłych latach  dzięki funduszom  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mających na celu stworzenie bazy cmentarzy polskich poza granicami kraju.  

W wyniku projektu uzyskano dokumentację kilkuset nagrobków o wyróżniających się wartościach artystycznych i historycznych, skupionych na kilkudziesięciu cmentarzach. Działania te są szczególnie istotne, gdyż ta sfera polskiego dziedzictwa za granicą podlega szybkiej destrukcji i zanikowi, na co wpływ ma nie tylko demografia, ale i potrzeba wyzyskania starych grobów (szczególnie w miastach), a przede wszystkim warunki klimatyczne.

Efektem projektu jest publikacja katalogu cmentarzy objętych badaniami dostępna online.