Fill 1 Copy Created with Sketch.

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires (Argentyna)

Instytut POLONIKA sfinansował w 2018 r. projekt opisujący zbiory fotograficzne Biblioteki i digitalizację części tych zbiorów.

Uczcijmy zbliżające się Milenium Państwa Polskiego ufundowaniem i założeniem instytucji – polskiej biblioteki im. Ignacego Domeyki, która swoją działalnością obejmie kraje Południowej Ameryki. Będzie to niezatarty ślad naszego tutaj pobytu i trwały pomnik nauki i kultury polskiej” – wzywał w maju 1960 r. Komitet Organizacyjny Biblioteki Polskiej w Argentynie. Biblioteka została założona w tym samym roku i rzeczywiście jest najbardziej trwałą polską inicjatywą kulturalną w Argentynie. Jej twórcy nie chcieli, by była zwykłą wypożyczalnią książek. Zakładali, że będzie miała charakter naukowy – księgozbiór miał pomagać w prowadzeniu badań, m.in. dotyczących emigracji. Z biegiem czasu okazało się, że na regałach biblioteki znajdują się nie tylko książki. Zostało stworzone archiwum będące dziś największą dokumentacją polskiej obecności w Argentynie.

Szczególnie cenne w zbiorach biblioteki są fotografie. Blisko 4 tys. zdjęć dokumentuje pracę dziesiątek organizacji społecznych, obchody świąt narodowych i zwykłe życie emigrantów w Argentynie. Pokazują najważniejsze momenty z ponadstuletniej historii mieszkających tu polskich emigrantów. Dzięki projektowi sfinansowanemu przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał raport, który opisuje zbiory fotograficzne Biblioteki. Informacja o nich będzie więc dostępna nie tylko w siedzibie tej instytucji, lecz także w oddalonej o kilkanaście tysięcy kilometrów Polsce.

W ramach projektu zdigitalizowaliśmy i opracowaliśmy również 200 fotografii. Dokumentują one zwłaszcza życie społeczne i kulturalne kilkunastu tysięcy Polaków, którzy przyjechali do Argentyny po wojnie. Pokazują też początki działalności Biblioteki Polskiej w latach 60., siedzibę Domu Polskiego w Buenos Aires, która została kupiona dzięki datkom społecznym w 1950 r. i tętniące życie emigracji w latach 60. i 70. XX w.