Promocja książki „Cmentarz Na Rossie w Wilnie | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Promocja książki „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”

27 listopada 2019 roku w Ambasadzie RP w Wilnie odbyło się spotkanie promujące książkę „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda” wydaną wspólnie przez Instytut Polonika i Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana. Książka ukazała się w dwóch wersjach językowych – polskiej i litewskiej.

Publikacja jest jest pokłosiem prac dokumentacyjnych prowadzonych w latach 2013-2016 na cmentarzu Na Rossie, zrealizowanych w ramach grantu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (obecnie filia Uniwersytetu Witolda Wielkiego).

fot. A. Gliniecka

Lokalizacja
Promocja książki „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”
Ambasada RP, Wilno