Fill 1 Copy Created with Sketch.

Zmarł Mirosław Rowicki

Zmarł Mirosław Rowicki, założyciel, wydawca i redaktor naczelny "Kuriera Galicyjskiego", największej polskiej gazety na Ukrainie. 

W stanie wojennym został zmuszony do odejścia z pracy i podjął działalność rzemieślniczą, działał także w podziemnych strukturach Solidarności. Na Ukrainie mieszkał od 2000 roku i prowadził aktywne działania na rzecz upowszechniania polsko-ukraińskiej historii. W ramach działalności "Kuriera Galicyjnego" był też inicjatorem i organizatorem konferencji naukowych, spotkań i wystaw poruszających tematykę oceny stosunków polsko-ukraińskich i zbliżenia ponadnarodowego. Był pomysłodawcą i przewodniczącym Klubu Galicyjskiego, zrzeszającego polskich i ukraińskich dziennikarzy, publicystów, naukowców i działaczy samorządowych. Najbliższym i współpracownikom składamy szczere wyrazy współczucia.

Zmarł Mirosław Rowicki źródło: Kurier Galicyjski, fot. Maria Basza