Fill 1 Copy Created with Sketch.

Zmarł kardynał Marian Jaworski

Zmarł kardynał Marian Jaworski, wielka postać Kościoła katolickiego, odnowiciel życia religijnego na Ukrainie.

Był lwowianinem. Po wojnie podzielił los wygnańca – arcybiskupa metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego Eugeniusza Baziaka. W 1984 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 r., po wielkich zmianach w Europie Wschodniej, został metropolitą lwowskim, a kilka lat później Jan Paweł II mianował go kardynałem.

Był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Cześć Jego pamięci.

R.I.P.