Fill 1 Copy Created with Sketch.

Zmarł Janusz Wasylkowski

Janusz Wasylkowski to postać niezwykle zasłużona dla kultury polskiej, wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoje zasługi ( m.in. Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", medal „Pro Memoria”, Honorowe Wyróżnienie Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta, Nagroda "Kustosz Pamięci Narodowej").

Był założycielem Instytutu Lwowskiego, publicystą i autorem 21 książek, tłumaczonych na wiele języków świata. W jego dorobku ważne miejsce zajmują publikacje o tematyce lwowskiej, m.in. pismo „Rocznik Lwowski”, które ‒ wydawane cyklicznie ‒ wywarło duży wpływ na zachowanie pamięci o polskim dziedzictwie kulturowym we Lwowie. Jako kierownik artystyczny Teatru Rozrywki w TV zrealizował 45 spektakli.

Wasylkowski stworzył także własną kolekcję zawierającą ponad 16 tys. pocztówek „Kresy wschodnie dawnej Rzeczpospolitej”, którą nabyła Biblioteka Narodowa.

Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.