Żegnamy dyrektora Jacka Milera Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Żegnamy dyrektora Jacka Milera

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Milera, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Historyka sztuki, absolwenta Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, niezwykłego Człowieka, który z pasją chronił polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami kraju.

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.

 

Jacek Miler, historyk sztuki, absolwent Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Od 1993 r. pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. Od 1998 r. naczelnik wydziału ds. wschodnich, w l. 2000-2001 p.o. v-ce dyrektora Biura. W l. 2001-2002 Pełnomocnik Ministra ds. utworzenia Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie. W l. 2006-2008 dyrektor Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, od 2008 Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, a od 2016 Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych. Członek międzyrządowych bilateralnych komisji i zespołów ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Przedstawiciel Ministra KiDN w Zarządzie Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich, Radzie Kuratorów IV kadencji oraz w Radzie Naukowej - Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Radzie  Zarządzającej projektu realizowanego przez MEN „Polsko-Niemiecki Podręcznik do Nauczania Historii”; Fundacji LIBERTAS w Szwajcarii wspierającej Muzeum Polskie w Rapperswilu, Radzie Programowej I Kongresu Muzealników Polskich, w Radzie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Współorganizator konferencji i wystaw, współpracował również przy realizacji filmów dokumentalnych.

 

Otwórz zdjęcie Żegnamy dyrektora Jacka Milera Fot. Danuta Matloch/ MKiDN