Wyniki naboru do programu „Wolontariat 2020” | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Wyniki naboru projektów do programu „Wolontariat 2020”

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA rozstrzygnął konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”.

W ramach konkursu ofert wpłynęło łącznie 57 ofert na ogólną kwotę 3 457 530,69 zł, w tym na kwotę 3 053 966,69 zł wnioskowanych dotacji.

Ze względów formalnych 1 oferta została odrzucona, do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 56 ofert na ogólną kwotę 2 963 966,69 zł wnioskowanych dotacji.

W efekcie prac zespołu oceniającego do dofinansowania zarekomendowano 25 wniosków na ogólną kwotę 909 464,79 zł dofinansowania. Wyniki naboru prezentujemy w pliku Wyniki naboru projektów do programu „Wolontariat 2020”.

W roku 2020 działania będą realizowane od 1 czerwca do 16 listopada.