Fill 1 Copy Created with Sketch.

Spotkanie promocyjne książki „Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu”

12 grudnia 2019 roku w Pałacu pod Blachą odbędzie się spotkanie promujące publikację dr. Pawła Migasiewicza „Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu”. Książka jest pokłosiem badań źródłowych, ikonograficznych oraz historycznych sfinansowanych przez Instytut POLONIKA. Rzucają one nowe światło na nieprzeciętne dzieło sztuki, jakim jest nagrobek serca Jana Kazimierza w dawnym kościele benedyktynów Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Publikacja autorstwa dr. Pawła Migasiewicza omawia dzieje tego dzieła będącego jednym z najważniejszych poloników artystycznych w Europie, wzniesionego na obczyźnie w latach 70. XVII wieku.

Do wykonania dzieła, prezentującego pełnoplastyczną figurę abdykującego Jana Kazimierza – ostatniego monarchę z polskich Wazów, zaangażowano wybitnych francuskich artystów królewskich, którzy zapewnili wysoki poziom projektu i jego realizacji. Autor publikacji, będąc wytrawnym badaczem sztuki nowożytnej, z niezwykłą swadą ujął całe spektrum zagadnień dotyczących polskiego zabytku królewskiego – swoistego symbolu wielowiekowych relacji politycznych między Francją a Rzecząpospolitą. Dzięki rzetelnym studiom rozmaitych źródeł rękopiśmiennych badaczowi udało się zarysować wyjątkowo szeroki kontekst historyczny i artystyczny, wyjaśnić wymowę ideową pomnika oraz bardziej precyzyjnie niż dotychczas naświetlić jego dzieje.

Spotkanie z autorem książki odbędzie się 12 grudnia o godz. 18:00 w Pałacu pod Blachą (pl. Zamkowy) w Warszawie.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.