Promocja książki „Pamiątki miasta Żółkwi” | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Promocja książki „Pamiątki miasta Żółkwi”

Promocja książki Pamiątki miasta Żółkwi, reprint wydanego w 1852 r. dzieła księdza Sadoka Barącza, pierwszego historyka i badacza przeszłości polskich Ormian, nie mogła się odbyć w innym miejscu niż właśnie w tym mieście.

W zamku w Żółkwi, dawnej siedzibie hetmana Stanisława Żółkiewskiego i rodu Sobieskich, odbyła się 23 października br. prezentacja książki wydanej przez Instytut POLONIKA. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu oraz tłumacz Włodzimierz Herycz, Olek Lozynski odpowiadający za redakcję ukraińską tekstu i Orest Zajeć, tłumacz tekstów łacińskich