Wolontariat 2019 - zakończona ocena formalna ofert Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Program "Wolontariat 2019" – zakończona ocena formalna ofert

Informujemy, że zakończona została ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w programie „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”.

Instytut POLONIKA w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019” wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. Do oceny wpłynęło 38 ofert na ogólną kwotę 2 450 829,74 zł.

Wyniki oceny merytorycznej oraz listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania planujemy ogłosić 27 maja 2019 r.