Fill 1 Copy Created with Sketch.

Prace konserwatorskie w Powiewiórce na Litwie

Przy schodach kościoła pw. św. Kazimierza w Powiewiórce na Litwie rozpoczęły się prace konserwatorskie. Znajdują się one przed wejściem głównym od strony północnej.

Instytut POLONIKA finansuje prace konserwatorskie kamienno-ceglanych schodów, które są bardzo zniszczone. Prace ratunkowe obejmują konserwację i niewielką wymianę zabytkowej substancji. Kościół pw. św. Kazimierza w Powiewiórce jest ważnym obiektem dla Polaków, ponieważ to tutaj ochrzczony był Józef Piłsudski.

Więcej o projekcie i kościele można przeczytać w programie strategicznym Ochrona.

Prace konserwatorskie w Powiewiórce na Litwie | Kościół pw. św. Kazimierza w Powiewiórce na Litwie (fot. NAC)