Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Mieczyława Gębarowicza Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Mieczyława Gębarowicza

20 grudnia we Lwowie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej poświęconej prof. Mieczysławowi Gębarowiczowi, historykowi sztuki, ostatniemu lwowskiemu dyrektorowi Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 2018 roku przypada 125 rocznica urodzin Profesora. Tablica została umieszczona na kamienicy, w której prof. Gębarowicz mieszkał przez ponad pół wieku, przy ul. Stećki 9 (dawniej ul. Senatorskiej).

Profesor Gębarowicz był wybitnym polskim uczonym – łączył swą wiedzę z działalnością społeczną na rzecz ocalenia spuścizny polskiej we Lwowie. W czasie tragedii II wojny światowej stał na straży Ossolineum jako jeden z trzech dyrektorów. Dzięki jego determinacji w 1944 roku część ossolińskich zbiorów – ok. 2,3 tys. rękopisów, wśród nich autografy dzieł Mickiewicza (w tym „Pan Tadeusz”), Słowackiego, Fredry, Reymonta, Sienkiewicza oraz 2,4 tys. polskich rysunków i rycin – trafiła do Polski w nowych granicach, stając się podstawą założenia wrocławskiego Ossolineum.

Gębarowicz zmarł we Lwowie 2 września 1984 roku.  Po jego śmierci wydano dwie wybitne prace poświęcone sztuce Lwowa i Galicji: Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie (Wrocław, 2016) oraz Mater Misericordia – Pokrow – Pokrowa w sztuce i legendzie środkowo-wschodniej Europy (Wrocław, 1986). Został pochowany na cmentarzu Łyczkowskim.

Odsłonięta we Lwowie tablica powstała dzięki zaangażowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz rezydującej we Lwowie Pełnomocnik tej instytucji, Wiktorii Malickiej, we współpracy z władzami miasta Lwowa. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy: Wasyl Fersztej (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka) i Taras Wozniak (Lwowska Narodowa Galeria Sztuki) oraz Wiktoria Malicka (Pełnomocnik Ossolineum), konsul RP Rafał Kocot i przedstawiciele Instytutu Polonika z wicedyrektor Agnieszką Tymińską.

Tablica została sfinansowana z funduszy Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Otwórz zdjęcie Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Mieczyława Gębarowicza Tablica informacyjna poświęcona prof. Mieczysławowi Gębarowiczowi we Lwowie