Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kultura pamięci o dawnych Kresach Wschodnich – spotkania edukacyjne w Rzeszowie, 5-6 czerwca 2019 r.

W ramach wydarzeń poprzedzających Festiwal Dziedzictwa Kresów 5 i 6 czerwca 2019 r. w Rzeszowie odbył się pierwszy cykl spotkań z zakresu popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej pod hasłem „Kresy w polskiej świadomości narodowej – dziedzictwo i współczesność”.

Przedstawiciele Instytutu POLONIKA mieli możliwość przybliżenia nauczycielom celu, misji i programów instytutu. Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z formami działań prowadzonymi w ramach programu „Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą” oraz programu Wolontariat.  Było to pierwsze spotkanie Instytutu POLONIKA z nauczycielami. Kolejne odbędą się w trakcie Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Wówczas też będziemy prezentować innowacyjne metody prowadzenia zajęć o polskim dorobku kulturowym poza granicami kraju oraz pokazywać, jak w odpowiedni sposób – zgodnie z podstawą programową oraz etapami kształcenia – przekazać młodzieży zdobyte informacje.

Instytut POLONIKA z przyjemnością wspiera uruchomiony na Podkarpaciu program popularyzujący wiedzę i propagowanie „kultury pamięci” o dawnych Kresach. Kolejne jego bloki edukacyjne odbędą się w III kwartale br. (warsztaty praktyczne) oraz w 2020 r. (wizyta studyjna).

Cieszymy się ogromnie ze wszystkich rozmów, które odbyliśmy z nauczycielami oraz przedstawicielami środowisk akademickich. Mamy nadzieję, że ze wszystkimi spotkamy się na Festiwalu Dziedzictwa Kresów organizowanym przez Gminę Lubaczów lub na warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli proponowanych przez Instytut POLONIKA.

Warto również dodać, że edycja Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie w 2018 r. została uhonorowana nagrodą „Wydarzenie Historyczne Roku”.

 

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Urząd Gminy Lubaczów

Współpraca: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie; Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli; Politechnika Rzeszowska; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie