Fill 1 Copy Created with Sketch.

Rozpoczęcie prac konserwatorskich na Ukrainie

W dniach 14-16 lipca br. odbyła się pierwsza w tym roku komisja konserwatorska, podczas której omówiono rozpoczynające się prace konserwatorskie przy obiektach zlokalizowanych w obwodzie lwowskim, związanych z polskim dziedzictwem kulturowym. Prowadzone prace są finansowane ze środków Instytutu POLONIKA oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

W komisji uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta Lwów, pracownicy Instytutu POLONIKA, polscy i ukraińscy eksperci, beneficjenci oraz konserwatorzy wykonujący prace. Pierwsza tegoroczna komisja konserwatorska zajęła się wybranymi obiektami na terenie Lwowa i obwodu lwowskiego. Członkowie komisji omówili planowane prace, zweryfikowano ich przebieg oraz ‒ w niektórych przypadkach ‒ podjęto decyzje dotyczące zmian w programach prac, co związane było m.in. z odkryciami, których dokonali konserwatorzy.

Członkowie komisji konserwatorskiej we Lwowie

Ze względu na ogłoszenie stanu pandemii działania nie mogły rozpocząć się zgodnie z pierwotnym harmonogramem, niektóre projekty pozostały w fazie przygotowywania przetargów lub wyboru wykonawcy, czy podpisywania umów. Aktualnie ze środków Instytutu POLONIKA realizowane są na terenie obwodu lwowskiego następujące projekty:

 • cmentarz Łyczakowski ‒ prace konserwatorskie przy nagrobku rodziny Tarnawieckich, kaplicy Krzyżanowskich, kaplicy Barczewskich, kaplicy Krzeczunowiczów, nagrobkach zniszczonych podczas czerwcowej nawałnicy;
 • kościół pojezuicki, obecnie greckokatolicka cerkiew garnizonowa pw. Świętych Piotra i Pawła we Lwowie – prace przy freskach autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteinów;
 • kościół pw. św. Antoniego (oo. franciszkanów) we Lwowie ‒ konserwacja monumentalnych, poprzedzających wejście do świątyni, schodów z rzeźbą Immaculaty;
 • kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Winnikach – konserwacja malowideł ściennych.

Natomiast w ramach nadzorowanego przez Instytut POLONIKA programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą” finansowane są projekty we Lwowie:

 • aż 5 zadań w katedrze łacińskiej (bazylika metropolitalna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie):  
  • prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie „Modlitwa w Ogrójcu” (beneficjent: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa),
  • konserwacja dwóch drewnianych konfesjonałów z XVIII w. (beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej),
  • prace konserwatorskie kruchty zachodniej (beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej),
  • prace konserwatorskie witraża ,,Matka Boża Królowa Aniołów” (beneficjent: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej),
  • prace konserwatorskie nagrobków arcybiskupa Ferdynanda Kickiego oraz Hieronima Sierakowskiego (Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie);
 • kościół pw. Świętych Piotra i Pawła ‒ prace konserwatorskie najcenniejszych elementów fasady, rzeźb oraz detalu architektonicznego;
 • katedra ormiańska (pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) ‒ interwencyjne działania konserwatorskie przy mozaikach i malowidłach znajdujących się wokół mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera;
 • Kamienica Królewska (Pałac Korniakta) ‒ prace konserwatorskie we wnętrzu sali reprezentacyjnej na pierwszym piętrze w oficynie;
 • cmentarz Łyczakowski ‒ prace restauratorsko-konserwatorskie nagrobków: NN z aniołem oraz napisem PAX, autorstwa Kurczyńskiego, sarkofag Joanny z Roszkowskich Bogghowund, Konstantego Stanka, Iwana Bartoszewskiego, Teresy Kulczyckiej, dwa nagrobki rodziny Dzieduszyckich;
 • cmentarz Janowski ‒ prace przy grobowcu rodziny Dzięgielowskich oraz grobie rodziny Tomaszewskich;
 • figura św. Floriana znajdująca się na budynku straży pożarnej

oraz prace konserwatorskie w innych miejscowościach w obwodzie lwowskim:

 • przy pomnikach: Andzi Kuryłowiczówny, Leonardy Chorzemskiej oraz Eugenji z Łysych Jung w Złoczowie;
 • przy pamiątkowej tablicy Tadeusza Kościuszki oraz w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju;
 • w kolegiacie pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi oraz w kościołach: pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli w Tadaniach, pw. św. Anny w Sąsiadowicach, pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach, pw. św. Józefa w Hruszowie i pw. św. Michała Archanioła w Rawie Ruskiej;
 • remont nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu.

O realizacji wszystkich prac będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w social mediach. Zapraszamy do ich śledzenia!