Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kolejna nagroda dla publikacji Instytutu POLONIKA

Książka Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej. Kroże – Krzemieniec – Podoliniec autorstwa dr. Jana Skłodowskiego uzyskała nagrodę w XXVII edycji Nagród „Przeglądu Wschodniego” w kategorii „Popularyzacja problematyki wschodniej”.

Publikacja dr. Jana Skłodowskiego Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej. Kroże – Krzemieniec – Podoliniec uzyskała nagrodę w XXVII edycji Nagród „Przeglądu Wschodniego”. Wydana przez Instytut POLONIKA książka przypomina i przybliża historię trzech uczelni i miast, w których funkcjonowały. Były to ważne ośrodki edukacyjne i kulturotwórcze, które odegrały ważną rolę nie tylko w dziejach Rzeczypospolitej, lecz także całej Europy. Zjeżdżali do nich zarówno uczniowie chętni do zdobycia dobrego wykształcenia, jak i wykładowcy z różnych krajów europejskich, którzy chcieli tu pracować. W dzisiejszych czasach niewiele osób zna historię tych uczelni i terenów z nimi związanych. Były one o tyle ważne, że współistniały tu ze sobą różne narody, przenikały się kultury i wzajemnie szanowali się wyznawcy różnych religii.

Autor, w oparciu o bogatą literaturę oraz ogromny zbiór materiałów archiwalnych i bibliotecznych, prezentuje tło społeczne, osoby wykładowców i uczniów kształcących się w tych szkołach. Dodatkowym atutem publikacji jest bogaty zbiór autorskich fotografii.

Instytut POLONIKA dołożył wszelkich starań, by oddać w ręce Czytelników publikację, która będzie sprawiała nie tylko przyjemność z poznawania lub pogłębiania wiedzy o polskiej spuściźnie kulturowej znajdującej się poza granicami kraju, lecz także będzie dostarczała bogatych wrażeń estetycznych ze względu na sposób wydania książki, jej graficzne opracowanie (autorstwa Katarzyny Brzostowskiej) i przygotowanie edytorskie na bardzo wysokim poziomie.

 

Pośród laureatów Nagród „Przeglądu Wschodniego” są osoby zajmujące się różnymi dziedzinami nauki. Przyznawana od 1994 r. nagroda cieszy się prestiżem środowiska naukowego zajmującego się tematyką wschodnią, ponieważ przyznawana jest przez kapitułę składającą się z osób, które wniosły duży wkład w rozwój badań nad dziejami Europy Wschodniej.