IV Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków | POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

IV Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”

13–14 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est...”

Tematem wiodącym obrad było szeroko rozumiane dziedzictwo pamięci. Instytut POLONIKA reprezentowała dr Magdalena Gutowska, szefowa programu strategicznego „Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą”, która opowiedziała o inicjowanych i realizowanych przez Instytut POLONIKA działaniach edukacyjnych. 

Jak informowali organizatorzy: "Archiwa były, są i będą częścią polskiego dziedzictwa kulturowego. W XXI w. ich rola jednak się zmienia. Przekazują wiedzę nie tylko o przeszłości i jej dziedzictwie, lecz także o praktycznym znaczeniu dokumentów w życiu codziennym. Uczestniczą też w większym stopniu w procesie kształcenia i wychowania człowieka jako członka społeczeństwa obywatelskiego. A zwracając uwagę na konieczność przywrócenia wartości badaniu przeszłości – z myślą o teraźniejszości i przyszłości – wspomagają działania edukacyjne przypisane tradycyjnie instytucjom oświatowym".

Organizatorzy konferencji:

  • Archiwum Główne Akt Dawnych
  • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
  • Archiwum Państwowe w Warszawie
  • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Samodoskonalenia Nauczycieli
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych