Fill 1 Copy Created with Sketch.

Instytut POLONIKA ratuje cmentarz Łyczakowski

Podczas silnej nawałnicy, która przeszła przez cmentarz Łyczakowski we Lwowie, uszkodzonych zostało prawie 70 cennych nagrobków. Instytut POLONIKA włącza się w prace ratunkowe, które mają na celu naprawienie uszkodzeń spowodowanych żywiołem.

W nocy z 11 na 12 czerwca br. nad Lwowem przeszła silna nawałnica, podczas której ucierpiał m.in. cmentarz Łyczakowski. Siła żywiołu nie tylko łamała konary, lecz także obaliła wiele drzew. W wyniku tego zostało uszkodzonych około 70 nagrobków, w tym wysokiej klasy dzieła sztuki.

Zniszczeniu uległy jedne z wybitniejszych dzieł zlokalizowanych na cmentarzu Łyczkowskim, takie jak nagrobek Julianny z Schabingerów Newater oraz nagrobek Brayerów, Tranklów i Weiglów. Oba wyszły spod dłuta Antona Schimsera – wybitnego rzeźbiarza działającego na terenach dawnej Rzeczypospolitej na początku XIX w. Instytut POLONIKA postanowił odpowiedzieć na zapytanie strony ukraińskiej o możliwość wsparcia w tej trudnej sytuacji. Dlatego też podejmie działania mające na celu uratowanie zniszczonych nagrobków. Szczególnie istotne są dzieła autorstwa Antona Schimsera charakteryzujące się dużą wartością artystyczną. Są to ślady związane z naszą kulturą i historią, które nie powinny odejść w zapomnienie.

W takich nagłych sytuacjach niezwykle istotna jest szybka reakcja, dlatego Instytut podjął natychmiastową decyzję o wsparciu strony ukraińskiej w porządkowaniu cmentarza. W tej chwili na łyczakowskiej nekropolii władze miasta Lwowa prowadzą prace mające na celu uprzątnięcie obalonych drzew i gałęzi. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przez Instytut POLONIKA inwentaryzacji, na podstawie której prowadzone będą prace ratunkowe zniszczonych obiektów. W tym celu powstaną polsko-ukraińskie zespoły konserwatorskie, które rozpoczną prace na terenie cmentarza Łyczakowskiego, gdy tylko będzie to możliwe.

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie jest jedną z najważniejszych nekropolii dla polskiej kultury i historii. Rozciąga się na 40 hektarach malowniczych pagórków, porośniętych starymi drzewami. Szereg znajdujących się tam nagrobków i kaplic to wybitne dzieła sztuki XIX i XX w. Instytut POLONIKA – jedyna instytucja w Polsce, która w sposób zintegrowany zajmuje się ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą – od trzech lat prowadzi prace konserwatorskie obiektów znajdujących się na cmentarzu Łyczakowskim. Teraz, odpowiadając na zaistniałą sytuację, rozszerza swoje działania o prace, które mają na celu naprawienie szkód wywołanych silną nawałnicą.

Instytut POLONIKA ratuje cmentarz Łyczakowski | Fragment uszkodzonego nagrobka na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie