Dorota Janiszewska-Jakubiak nominowana | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Dorota Janiszewska-Jakubiak nominowana do Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby, które w swojej działalności kierują się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Dorota Janiszewska-Jakubiak od ćwierćwiecza ratuje polskie zabytki za granicą. Z wykształcenia jest historykiem sztuki, ukończyła Akademię Teologii Katolickiej oraz Akademię Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Zespole ds. Strat Wojennych. Od 2007 r. pełniła funkcję naczelnika Wydziału ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą. W latach 2011-2017 była zastępcą dyrektora departamentu. Od 19 grudnia 2017 r. kieruje Instytutem Polonika.

Jest autorką oraz redaktorką publikacji, organizatorką konferencji, a także konsultantką wystaw i filmów. Współpracuje z portalem dzieje.pl, jest członkiem Rady Redakcyjnej „Cenne, bezcenne, utracone”.

W 2013 r. została odznaczona Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Krzyżem Uznania (Atzinības krusts) IV stopnia (łotewski).

Ogłoszenie laureatów odbędzie się 17 grudnia.