Fill 1 Copy Created with Sketch.

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dr. hab. Janusza Smazy

12 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podczas której w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” został wyróżniony dr hab. prof. ASP Janusz Smaza.

Prof. Janusz Smaza to stały współpracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od lat 90. XX wieku. Jego specjalizacją jest konserwacja rzeźby kamiennej oraz architektury. To jedna z najbardziej zasłużonych osób dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Profesor Smaza zrealizował szereg projektów konserwatorskich, przede wszystkim na Ukrainie, a także w Austrii, Białorusi, Belgii, Chile, Francji, Litwie, Rosji, Szwajcarii, Turcji i Włoszech. Wśród jego dokonań szczególne miejsce zajmują prace konserwatorskie przy kolegiacie św. Wawrzyńca w Żółkwi, rozpoczęte z jego inicjatywy ponad 25 lat temu. Na szczególne uznanie zasługuje również dorobek społeczny i wychowawczy prof. Smazy. W ciągu ponad 30 lat swojej aktywności zawodowej wychował on licznych konserwatorów zabytków, a u wielu innych osób zaszczepił miłość do zabytków kultury polskiej znajdujących się na Ukrainie, Białorusi i Litwie.

Gratulujemy!

Wręczenia Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego fot. Danuta Matloch