Fill 1 Copy Created with Sketch.

Dokąd zawędrował Jan III Sobieski?

W ramach czwartkowych kuluarowych rozmów o polonikach zapraszamy na spotkanie, podczas którego przyjrzymy się jednemu z najwybitniejszych polskich władców. Jakie było najdalsze miejsce, do którego dotarł Jan III Sobieski? Ile pomników, tablic i ulic jego imienia jest za granicą? Czy na historycznym wizerunku wielkiego wodza znajdują się jakieś rysy? Co stało się po jego śmierci z licznymi pamiątkami?

Zapraszamy na wycieczkę szlakiem miejsc związanych z królem Polski w latach 1674–1696. Udamy się m.in. do zamku w Olesku, miejsca urodzenia przyszłego władcy, odwiedzimy także Lwów i kolegiatę w Żółkwi, opowiemy również o Petersburgu. W planie naszej podróży nie zabraknie oczywiście Wiednia i... ‌Wilanowa!

W spotkaniu weźmie udział dr Marta Gołąbek, historyk sztuki. Od 2005 r. pracuje w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie przez wiele lat zajmowała się programem muzealnym "Monumentum Sobiescianum". W ramach programu prowadziła m.in. kwerendę dotyczącą sobiescianów zachowanych w kolekcjach polskich oraz zagranicznych muzeów, a także dokumentację miejsc związanych z Janem III i jego rodziną. Współautorka wystawy czasowej "Primus inter pares", która - interpretując postać Jana III - sięgała do świadectw artystycznych pochodzących z epoki, jak również późniejszych form upamiętniania króla, nie wykluczając tych najbardziej popularnych, jak przedmioty użytku codziennego.

Spotkanie odbędzie się 10 września o 19:00 na Facebooku Instytutu Polonika! Prowadzić je będzie dr Magdalena Gutowska.