Sympozjum POLONIKA. Diagnoza potrzeb - strategia działań Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Sympozjum POLONIKA. Diagnoza potrzeb - strategia działań

Artykuł 21.11.2018

Od 16 do 18 października w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego trwa pierwsze sympozjum organizowane przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Celem sympozjum jest m.in. podsumowanie projektów organizowanych, finansowanych i prowadzonych po 1989 roku przez polskie instytucje i organizacje w obszarze polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, wypracowanie założeń do stworzenia spójnej strategii działań oraz zaprezentowanie nowej państwowej instytucji kultury, jaką jest Instytut POLONIKA.