Premiera książki Michała Haykowskiego | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Premiera książki Michała Haykowskiego „Henryk Bukowski. Imię żyje nadal”

5 grudnia 2019 roku w Muzeum im. Bolesława Biegasa w Warszawie odbyło się spotkanie promujące książkę  „Henryk Bukowski. Imię żyje nadal” autorstwa Michała Haykowskiego.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością, wiedzą i wspomnieniami zaproszeni goście, wśród których byli:

  • Milena Haykowska – żona autora książki,
  • Michał Bron – historyk, specjalista w zakresie związków H. Bukowskiego ze Szwecją,
  • dr hab. Hanna Krajewska – dyrektor Archiwów Polskiej Akademii Nauk, prezes Towarzystwa Rapperswilskiego i Polskiego Towarzystwa Archiwalnego,
  • Dorota Lewandowska z Archiwum Głównego Akt Dawnych, autorka opracowania rękopisu pamiętnika H. Bukowskiego Wspomnienia powstańca styczniowego,
  • Wojciech Przybyszewski – red. naczelny czasopisma „Spotkania z Zabytkami”, kolekcjoner.

Wynikiem opowieści każdego z prelegentów było przedstawienie postaci Henryka Bukowskiego nie tylko jako powstańca styczniowego, emigranta politycznego w Szwecji, lecz także jako podróżnika, antykwariusza, kolekcjonera, a przede wszystkim szczodrego mecenasa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Wiele też opowiadano o samej książce, która jest niezwykłą biografią H. Bukowskiego opracowaną na podstawie jego korespondencji zachowanej w archiwach kilku państw. Wyłania się z niej obraz Bukowskiego jako człowieka rzetelnego i uczciwego niezależnie od roli, którą spełniał, czy to patrioty i ojca, czy kupca i znawcy sztuki.

Książkę „Henryk Bukowski. Imię żyje nadal” można zakupić w siedzibie Instytutu POLONIKA w Warszawie.

fot. Radosław Zawadzki

Lokalizacja
Premiera książki Michała Haykowskiego „Henryk Bukowski. Imię żyje nadal”
Muzeum im. Bolesława Biegasa