Fill 1 Copy Created with Sketch.

Spotkanie autorskie - „Metryka nacji polskiej 1592-1745"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Mirosławem Lenartem oraz prezentację wydania fototypicznego „Album Polonicum. Metryka nacji polskiej 1592-1745".
 

28 maja 2019 o godz. 17:00
w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych
ul. Długa 7, Warszawa

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

„Metryka nacji polskiej 1592-1745" - to fototypiczne wydanie niezwykłych ksiąg będących świadectwem obecności polskich studentów na Uniwersytecie w Padwie w latach 1592–1745. Karty publikacji wypełniają fotokopie wpisów polskich studentów – członków organizacji studenckiej, zwanej nacją polską, założonej w 1592 r. Wśród ozdobnych, poetyckich dedykacji znajdują się rozbudowane kompozycje heraldyczne, nierzadko będące prawdziwymi dziełami sztuki. Zalicza się do nich m.in. herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów otwierający tom pierwszy czy herby Bogusława Leszczyńskiego, Franciszka i Jana Dembińskich, Józefa Antoniego Częczkiewicza.