Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2019 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Instytut

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

Zespół

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA (w skrócie: Instytut POLONIKA) tworzy zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki (historia, historia sztuki, architektura, archiwistyka, konserwacja i restauracja dzieł sztuki). Łączy nas przekonanie o wybitnym znaczeniu dla  rozwoju i tożsamości Rzeczypospolitej pozostającego poza krajem dziedzictwa kulturowego, a także jego istotnego wkładu  w spuściznę  kulturową Europy i świata. Pragniemy, aby  ta świadomość łączyła  Polaków w kraju i za granicą. Poprzez badania, ochronę i popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego za granica chcemy zachować materialne świadectwa naszych dziejów i przywracać pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków ludziach oraz istotnych faktach historycznych.

Dorota Janiszewska-Jakubiak

dyrektor

mail

Agnieszka Tymińska

zastępca dyrektora

mail

Zofia Otmianowska

mail

Karol Guttmejer

Program Strategiczny BADANIA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 

mail

Piotr Ługowski

Program Strategiczny OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

mail

Magdalena Gutowska

Program Strategiczny POPULARYZACJA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

mail

vacat

Piotr Jamski

kierownik

mail

Marzena Janiszewska

kierownik

mail

Marta Szafranek

rzecznik prasowy
 

Aleksandra Gliniecka

mail

Agata Głogowska

Tomasz Wiśniewski

kierownik

mail

Monika Skrętowska

mail

Patrycja Staszałek

mail

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mail

Rekrutacja

Aktualnie Instytut nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracy.

Statut Instytutu POLONIKA

Kontakt

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

ul. Puławska 14
02-512 Warszawa
tel.: (+48) 22 270 14 66
e-mail: kontakt@polonika.pl

NIP 5213806959
Regon 369021810

Kontakt dla mediów:
Marta Szafranek - Rzecznik Prasowy
tel.: (+48) 570 008 711
e-mail: mszafranek@polonika.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
e-mail: iod@polonika.pl