Fill 1 Copy Created with Sketch.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w programie "WOLONTARIAT – 2019"

22 maja 2019 r. w siedzibie Narodowego instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, przy ul. Puławskiej 14 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu Oceniającego w ramach programu Instytutu POLONIKA „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”.

W ramach konkursu ofert wpłynęło łącznie 38 ofert, 2 oferty zostały odrzucone formalnie, do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 36 ofert.

W efekcie prac Zespołu Oceniającego do dofinansowania zarekomendowano 20 wniosków na ogólną kwotę 609 078,98 zł dofinansowania.

Wyniki rozstrzygniętego konkursu ofert w programie "WOLONTARIAT – 2019"