Fill 1 Copy Created with Sketch.

Inwentaryzacja cmentarzy na Ukrainie

W drugiej połowie maja odbył się kolejny wyjazd inwentaryzacyjny pracowników i studentów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dokumentujący polskie pochówki na terenach obecnej Ukrainy. W tym roku kontynuowano prace na terenach Tarnopolszczyzny.

Wyjazdy inwentaryzacyjne IHS UKSW są prowadzone od ponad 20 lat. W czasie ostatniego objazdu przeprowadzono kwerendę w 45 miejscowościach, wykonując dokumentację do blisko 750 pomników. Wśród zinwentaryzowanych obiektów znalazły się setki nagrobków o prostej formie, które wyszły z lokalnych warsztatów. Nieliczne pomniki zostały wykonane przez kamieniarzy z Tarnopola czy Lwowa. Udało się zinwentaryzować również kilka kaplic, które należały do najzamożniejszych rodów.

Warto podkreślić, że inwentaryzacja cmentarzy – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na wsiach – wymaga nie tylko dobrego rozplanowania strategicznego, ogromnego przygotowania merytorycznego, lecz także dużych nakładów pracy fizycznej. Trudne warunki atmosferyczne, niesprzyjająca flora oraz ukryte pod ziemią części nagrobków nie wywołują spadku motywacji wśród pracowników, lecz napędzają do dalszej pracy nad wspólnym dziedzictwem kulturowym. Wyjazdy inwentaryzacyjne uświadamiają również, jak wiele obiektów czeka jeszcze na opracowanie.

Projekt sfinansowano dzięki wsparciu Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu POLONIKA.

Więcej informacji o inwentaryzacjach można znaleźć na stronie projektu.