Fill 1 Copy Created with Sketch.

Rocznik Chopinowski

„Rocznik Chopinowski” jest organem naukowym Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Wydawanie periodyku wznowiono w 2018 r., po siedemnastoletniej przerwie, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury) oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Instytut POLONIKA dofinansował wydanie „Rocznika Chopinowskiego”, który po 17 latach został reaktywowany w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tom 26 obejmuje artykuły dotyczące życia i twórczości Fryderyka Chopina oraz recepcji jego muzyki, tła muzyczno-kulturowego oraz kultu kompozytora. „Roczniki” zawierają też szczegółowy wykaz nowych chopinianów w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

Celem „Rocznika Chopinowskiego” jest prezentacja stanu badań oraz najnowszych kierunków współczesnej chopinologii, czyli przede wszystkim opracowania naukowe dotyczące życia i twórczości Fryderyka Chopina (publikowane w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim). „Roczniki” zawierają też bibliografię publikacji chopinowskich ukazujących się w Polsce i na świecie.