Fill 1 Copy Created with Sketch.

Rasų kapinės Vilniuje istorija, menas, gamta (Cmentarz na Rossie w Wilnie - historia, sztuka, przyroda)

Litewskojęzyczna wersja publikacji jest pierwszym tak wszechstronnym opracowaniem poświęconym wileńskiej nekropolii.

Publikacja jest efektem projektu dokumentacyjnego realizowanego w latach 2013‒2016 przez Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (obecnie Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego). Wspólna praca naukowców z Polski i Litwy umożliwiła przygotowanie pierwszej, kompleksowej monografii cmentarza Na Rossie, będącej świadectwem dziedzictwa kulturowego obu krajów. Wieloaspektowe opracowanie merytoryczne zostało uzupełnione mało znanym materiałem ikonograficznym oraz współczesnymi zdjęciami autorstwa Norberta Piwowarczyka.

Do pobrania: Publikacja w języku litewskim

Autor: Atsakingi moksliniai redaktoriai Anna Sylwia Czyż ir Bartłomiej Gutowski
Rok wydania: 2019
Współwydawca: Societas Vistulana
ISBN: 978-83-66172-20-3
Cena: online (bezpłatnie)