Fill 1 Copy Created with Sketch.

Publikacja zawierająca materiały z 39. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Instytut POLONIKA sfinansował wydanie publikacji zawierającej materiały z 39. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (w skrócie: MAB), które prezentowane były w 4-8 października  2017 r. w Nowym Jorku.

MAB to niesformalizowane porozumienie autonomicznych organizacji zajmujących się opieką nad polską kulturą, historią i sztuką. Powołane zostało w 1977 r. w Rapperswilu przez trzy instytucje muzealne działające na rzecz polskiej emigracji. Z czasem dołączały kolejne ośrodki, które gromadziły dorobek kultury polskiej, chroniły jej bogactwa i prezentowały nierozerwalność z kulturą wolnego świata poza granicami ówczesnej PRL. Po roku 1989 członkowie MAB nawiązali współpracę z polskimi oficjalnymi urzędami, placówkami naukowymi i kulturalnymi.