Fill 1 Copy Created with Sketch.

Publikacja zawierająca materiały z 40. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Instytut POLONIKA wspólnie z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu / Biblioteką Polską w Paryżu wydał publikację zawierającą materiały z 40. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (w skrócie: MAB), które prezentowane były 28 sierpnia–1 września 2018 r. w Paryżu. 

MAB to niesformalizowane porozumienie autonomicznych organizacji zajmujących się opieką nad polską kulturą, historią i sztuką. Powołane zostało w 1977 r. w Rapperswilu przez trzy instytucje muzealne działające na rzecz polskiej emigracji. Z czasem dołączały kolejne ośrodki, które gromadziły dorobek kultury polskiej, chroniły jej bogactwa i prezentowały nierozerwalność z kulturą wolnego świata poza granicami ówczesnej PRL. Po roku 1989 członkowie MAB nawiązali współpracę z polskimi oficjalnymi urzędami, placówkami naukowymi i kulturalnymi.

Rok wydania: 2019