Fill 1 Copy Created with Sketch.

Parafie i kościoły polskie w Chicago

Album „Parafie i kościoły polskie w Chicago” jest pokłosiem prac dokumentacyjnych prowadzonych od 2017 r. w ramach projektu „Parafie i kościoły polskie w USA” finansowanego dzięki funduszom programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Od 2018 r. do projektu włączył się Instytut POLONIKA, który m.in. wspiera finansowo wydawanie publikacji.

Przygotowany we współpracy z naukowcami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie album przywraca pamięć o roli polskich społeczności w rozwoju kościoła katolickiego w USA. To właśnie przy placówkach duszpasterskich toczyło się życie Polonii amerykańskiej –  powstawały szkoły, nauczano języka polskiego, wydawano gazety, publikowano książki, działały chóry, zespoły muzyczne, taneczne i teatralne, odbywały się wystawy i koncerty oraz prowadzono działalność charytatywną.

 Album „Parafie i kościoły polskie w Chicago” przedstawia historię, architekturę i sztukę ponad 20 kościołów w Chicago i jest pierwszym tomem cyklu albumowych publikacji poświęconych parafiom i kościołom polskim w USA. Publikacja została wydana w dwóch językach, dzięki czemu jest dostępna zarówno polsko, jak i anglojęzycznym czytelnikom, oraz opatrzona artystycznymi zdjęciami autorstwa Norberta Piwowarczyka.

Osoby zainteresowane zakupem książki prosimy o kontakt mailowy (kontakt@polonika.pl) lub telefoniczny (22 270 14 66).

Regulamin sprzedaży oraz formularz zamówienia dostępny jest w zakładce O nas.

Autor: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Anna Sylwia Czyż, Jacek Gołębiowski, Bartłomiej Gutowski
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66172-15-9
Cena: 65 zł