Fill 1 Copy Created with Sketch.

Pamiątki miasta Żółkwi

Pamiątki miasta Żółkwi to reprint wydanej w 1848 r. książki ks. Sadoka Barącza.

Pamiątki miasta Żółkwi to reprint wydanej w 1848 r. książki ks. Sadoka Barącza, który był dominikaninem, pierwszym historykiem i badaczem przeszłości polskich Ormian, dziejów zakonu dominikańskiego oraz wielu miast kresowych. Wśród nich warto wymienić: Brody, Stanisławów, Jazłowiec, Buczacz, Załoźce i Żółkiew. Jego teksty powstawały na bazie archiwalnych dokumentów, do których miał dostęp. Dziś jego prace mają charakter źródłowy, gdyż wiele materiałów, z których korzystał, zaginęło lub są rozproszone i trudno dostępne.

Odwiedzając dzisiejszą Żółkiew warto mieć świadomość dawnego, płynącego własną intensywnością życia, w którym ważnymi wydarzeniami były zarówno kradzież gęsi przez żonę złotnika, jak i wizyty najwyższych dostojników królewskich czy cesarskich Habsburgów.

Przygotowana przez Instytut POLONIKA publikacja zawiera tłumaczenie polskiego oryginału na język ukraiński, które jest wzbogacone o przypisy i dodatkową ikonografię. Książka skierowana jest szczególnie do odbiorców posługujących się językiem ukraińskim.

Autor: ks. Sadok Barącz
Redakcja: Alicja Berman, Anna Ekielska (j. pol.); Oleksy Lozynsky (j. ukr.)
Tłumaczenie: Włodzimierz Herycz; współpraca: Orest Zajeć
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 158 s.
ISBN: 978-83-66172-10-4