Fill 1 Copy Created with Sketch.

Wystawa „Rossa. Wileńska nekropolia” w Kazimierzu Dolnym

Wystawę „Rossa. Wileńska nekropolia”, która w listopadzie była dostępna na ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, można obecnie oglądać od 10.00 do 18.00 aż do 7 maja przy farze śś. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła przy ul. Zamkowej 6 w Kazimierzu Dolnym. 

Autorzy wystawy: dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW i dr Bartłomiej Gutowski

Autorzy fotografii: Norbert Piwowarczyk i Piotr Jamski z zespołem

Organizator: Instytut POLONIKA

Instytucja nadzorująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Współpraca: Narodowe Centrum Kultury, Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dowiedz się więcej o wystawie „Rossa. Wileńska nekropolia”.